Regulamin

 

UWAGA

Wstęp do niektórych lokali oraz firm jest od 18 lub 21 lat.
Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Jeśli nie masz 18 lat musisz opuścić tą stronę.

 

WSTĘP

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.polishnight.com. W regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu Polishnight.com.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podstawowym przedmiotem serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o polskich lokalach, firmach w Uk, Irlandii, USA, Kanadzie, Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji oraz Norwegii. Serwis umożliwia nawiązywanie znajomości pomiędzy klubowiczami. Za pośrednictwem serwisu www.polishnight.com, świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz użytkowników związane z charakterem serwisu.

Do serwisu www.polishnight.com może dołączyć się każda Osoba, która chce poznać nowych przyjaciół lub otrzymać informacje na temat polskich lokali oraz firm, które udostępnia nasz serwis. Polski lokal, firma lub posiadająca polski akcent taki jak np. (personel, imprezy, drinki, jedzenie, muzyka) w Uk, Irlandii, USA, Kanadzie, Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji i Norwegii.


DEFINICJE

Polishnight.com - serwis społecznościowy i reklamowy.

Klubowicz - osoba, która zarejestrowała sie na naszym serwisie jako Klubowicz, która jest zainteresowana nawiązaniem nowych znajomości oraz kontaktów lub informacjami na temat polskich lokali i firm. 

Polskie lokale lub lokale z polskim akcentem - są to lokale takie jak: Klub, Pub, Resturacja, Bar, Kawiarnia, Cukiernia, Piekarnia.

Polskie firmy lub firmy z polskim akcentem - są to firmy takie jak: Agencja pracy, Salon kosmetyczny, Fryzjerstwo, Studio tatuażu, Szpital, Lekarz, Stomatolog, Komputery, Polski sklep, Transport, Solarium, Szkola, Tłumacz, Turystyka, Urzad - instytucja, Fotografia, Korepetycje, Motoryzacja, Prawo, Usługi budowlane, Transfer pieniędzy, Ubezpieczenia, Drukarnia, Księgowość, Meble, Przedszkole, Taksówka, Kurier, Didżej, Zespół muzyczny.

Polski akcent - sa to takie akcenty jak: polski personel, polskie napoje, polskie jedzenie, polskie imprezy, polska muzyka, polskie koncerty oraz innego rodzaju polskie akcenty.

Konto VIP - Konto w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu, status posiadacza Konta VIP; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkownika posiadającego Konto VIP z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług: wstawianie zdjęć do postów na news feedzie, przeglądanie i dodawanie komentarzy, kto dodał Cię do ulubionych, kto Cię ocenił, kto Cię odwiedził.

Profil - miejsce na stronie www.polishnight.com gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcia, opisy oraz inne dane wpisane przez danego użytkownika.

Zdjęcie główne / Avatar - zdjęcie, które ukaże się jako główne na Twoim profilu.

Osoba upoważniona - jest to osoba, która ma pełną zgodę od właściciela lokalu, firmy na założenie i opiekowanie się profilem.

Login - e-mail jaki został wpisany podczas rejestracji na Polishnight.com. 

Ban - blokada nałożona na użytkownika, który złamał zasady regulaminu.


ZASADY OGÓLNE

1. Klubowicz, lokal, firma ma możliwość :

a. zmiany swoich danych/zdjęć itp. za pomocą opcji Ustawienia profilu

b. zmiany hasła i usunięcia konta za pomocą opcji Ustawienia profilu

2. Użytkownikom niedozwolone jest:

a. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

b. obrażanie innych osób,

c. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w serwisie, a w szczególności do zdjęć.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

5. Polishnight.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe dane / ifnormacje umieszczone w profilu klubowicza, lokalu lub firmy.

6. Za niestosowanie się do regulaminu przez użytkownika konto zostanie usunięte automatycznie.

7. Polishnight.com nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez użytkowników, w celu wykupienia konta VIP, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu.

8. Administratorzy strony www.polishnight.com mogą usunąć materiały umieszczone przez użytkownika niespełniające regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

9. Z chwila nie opłacenia konta VIP, nie wszystkie opcje będą dostępne do korzystania. Po opłaceniu konta VIP wszystkie opcje będą dostępne do użytku.

10. Właściciele serwisu www.polishnight.com dołożą wszelkich starań, aby wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich.

11. Administrator ma prawo do zmiany domeny, lub wyglądu strony oraz czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.

12. Polishnight.com nie ponosi odpowiedzialności za utracenie danych, wiadomości, komentarzy, ocen, ulubionych profili w trakcie zmiany serwera lub innych zmian na stronie.

13. Serwis www.polishnight.com zastrzega sobie prawo do uzupełniania bazy lokali we wlasnym zakresie.

14. Konto użytkownika, który będzie wysyłał spam do innych poprzez wiadomości, news feed, komentarze będzie natychmiastowo usunięte.

15. Zdjęcia z innym logiem strony internetowej, dodane przez klubowiczów, lokale lub firmy, będzie usuwane.


REJESTRACJA

1. Rejestracja dla klubowiczów, lokali, firm polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie.

2. Użytkownik o tym samym e-mailu nie może zarejestrować więcej niż jedno konto. Chcąc dodać następne konto, użytkownik musi przejść proces rejestracji od nowa.

3. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje usuniecie konta.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią. Opcja ta znajduje się w Ustawienia konta .

6. Użytkownik wyraża zgodę na ukazywanie przez Administratora Serwisu danych przekazanych w edycji profilu oraz przekazywanych do serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji poprzez ich prezentację na łamach serwisu.

7. Podczas rejestracji, klubowicz, lokal, firma wyraża zgodę na upublicznienie profilu przez administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, firma, adres, e-mail, hasła do konta.

8. Faktury będą dostępne na stronie www.paypal.com, na którym będą Państwo mieli założone konto. Serwis paypal.com również wyśle meila do Państwa z danymi i numerem transakcji.

9. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie, której skutkiem jest założenie konta użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zgadza się z treścią całego regulaminu.

10. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z polishnight.com w celu wykonywania zakupu dostępu do konta VIP.


KONTO VIP

1. Konto może zarejestrować klubowicz, właściciel lokalu, firmy lub osoba do tego upoważniona.

2. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

3. Po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują Państwo na określony okres czasu, status posiadacza Konta VIP; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkownika posiadającego Konto VIP z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług takich jak np. wstawianie zdjęć do postów na news feedzie, przeglądanie i dodawanie komentarzy, kto dodał Cię do ulubionych, kto Cię ocenił, kto Cię odwiedził.

4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu, jego konto zostanie usunięte.

5. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże kont dokonywane przez inne osoby, a także za pobieranie zdjęć ze strony www.polishnight.com i umieszczanie ich na innych stronach internetowych lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie. Właściciele polishnight.com nie maja możliwości zablokowania kopiowania fotografii z serwisu.

 

ZDJĘCIA

1. Wstawiając zdjęcie do serwisu Polishnight.com, użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w serwisie.

2. Dodawane zdjęcie nie może przekraczać 500kB. Jeżeli twoje zdjęcie jest zbyt duże zostanie automatycznie odrzucone.

3. Użytkownik może dodać nieskończoną liczbę zdjęć do profilu oraz do albumów.

4. Serwis Polishnight.com w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

INNE USŁUGI ORAZ INFORMACJE

1. Posiadanie własnego profilu klubowicza, lokalu, firmy w serwisie jest bezpłatne. 

2. Po opłaceniu konta VIP, wszystkie opcje będą dostępne do użytku.

3. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego wykupu konta VIP na okres (1-miesiąc, 3- miesiące,6-miesięcy,12-miesięcy).

4. Serwis Polishnight.com nie ponosi odpowiedzialności za :
a. błędne wybranie okresu płatności konta VIP

b. nie przedłużenie płatności w terminie, spowoduje ze pewne informacje nie będą widoczne dla internautów.

c. błędne działanie operatorów banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.

5. Wykupienie przez użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Przeglądanie profili jest bezpłatne.

7. Warunkiem wejścia na forum jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się na . Posiadanie własnego konta na forum jest bezpłatne.

8. Dla wszystkich użytkowników serwisu www.polishnight.com zakres dostępu i sposób świadczenia poszczególnych usług serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. serwis polishnight.co.uk będzie informowłl o każdej zmianie na bieżąco.

9. Wprowadzając dane do serwisu potwierdzasz ich prawidłowość, wszelkie nieprawdziwe dane bedą usuwane a konta członków wprowadzające nieprawdziwe dane będą usuwane bez możliwosci uzyskania odszkodowania za nie wykorzystany okres subskrypcji Konta VIP.

10. W przypadku rejestracji w serwisie Polishnight.com , przyjmujesz do wiadomości, ze na mocy niniejszych zasad korzystania z naszego serwisu zakazane jest:

a. zakładanie wiecej niz jednego konta

b. podawanie prawdziwego adresu bądz danych, które pozwalają na twoją identyfikację (e-mail, numer telefonu, adres domowy itp.)

c. zezwalanie innym osobom na korzystanie z twojego konta

d. przenoszenie twojego konta na inne osoby

e. wyjawianie hasła innym osobom

f. wysyłanie tej samej wiadomości do wielu członków naszego serwisu

g. prowadzenie jakiejkolwiek działalnosci reklamowej, marketingowej, badawczej bez naszej pisemnej zgody

11. Polishnight.com zastrzega sobie prawo przegladania i usuwania treści, zdjęć, profili użytkowników nie przestrzegających powyższych zasad , bądź naruszających porządek prawny, naruszające prawa osób trzecich , bądź mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych subskrybentów i nie zarejestrowanych członków.

12. Na mocy niniejszego porozumienia ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych uzytkowników treści.

13. Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materialów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej zgody wlasciciela.

14. Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych czlonków i subskrybentów naszego serwisu, bądź inne zabronione prawem działania. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąc odpowiednie kroki prawne.

15. Serwis Polishnight.com nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami.

16. Polishnight.com zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii, które nie przedstawiają osoby rejestrujacej się lub sa niewyraźne.

17. Na podstawie niniejszego porozumienia ponosisz wyłączna odpowiedzialność karną i cywilną za podejmowane przez siebie działania.

18. Profile, które zawieraja link do innych stron www nie zostaną zaakceptowane przez administratora.

19. Na podstawie niniejszego porozumienia Polishnight.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne powstałe w wyniku skorzystania z naszych usług.

20. Serwis Polishnight.com nie gwarantuje, ze w trakcie korzystania z naszych usług spotkasz miłosc twojego życia i nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek emocjonalne lub fizyczne cierpienie, którego możesz doznać w wyniku uczestnictwa w naszym serwisie.

21. Niniejszy regulamin zostal sporządzony i zinterpretowany zgodnie z prawem angielskim. Korzystając z naszych usług zgadzasz sie na wylączna jurysdykcję angielskich sądów we wszystkich sporach powstajacych bądź wiążacych sie z użyciem naszego serwisu.

22. Serwis Polishnight.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, domeny lub wyglądu strony w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wysłanie e-maila. Polishnight.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę wszelkich całego konta, konta VIP, komentarzy, profilu, wiadomości, ocen, ulubionych klubowiczów,  informacji na temat opłat oraz wszelkich danych w trakcie oraz po zaaktualizowaniu zmian.

23. Właściciele nie odpowiadają za zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce na stronie www.polishnight.com oraz w świecie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami.


Dziękujemy,

 

zespół PolishNight